sameplaceclub Greek dungeon

Θέλω και ανάγκες

Ανθρώπινες επιθυμίες και ανάγκες

θέλω αφέντρα

Όλοι οι άνθρωποι έχουν καθολικά πρότυπα για τη φυσική, ψυχολογική και συναισθηματική ευημερία. Το παρόν έγγραφο θα επικεντρωθεί στα λιγότερο εμφανή, στον ψυχολογικό, συναισθηματικό τομέα, τις ανάγκες μέσα στο πλαίσιο bdsm σεξ και πώς να καθορίσετε τη διαφορά ανάμεσα στην επιθυμία από την ανάγκη. Ο Κυρίαρχος και ο υποτακτικός πρέπει προσεκτικά να αναλογιστούν τις ανάγκες τους και έπειτα να τις συσχετίσουν με το σύντροφο τους. Αυτές περιλαμβάνουν τις ψυχολογικές καθώς επίσης και φυσικές και συναισθηματικές ανάγκες και θέλω.

Οι ανάγκες και τα θέλω μπορούν εύκολα να μπερδευτούν το ένα με το άλλο, το θέλω αφενός μπορεί, στην πραγματικότητα, να είναι μια ανάγκη κι αφ' ετέρου, μια εκφρασμένη ανάγκη μπορεί ακριβώς πολύ εύκολα να είναι ένα θέλω. Μόνο μέσω βαθύ συλλογισμού, διορατικότητας και μελέτης μπορούμε να διαχωρίσουμε τα θέλω από τις ανάγκες. Αν και μπορούμε να διαπραγματευτούμε τα θέλω και τις επιθυμίες μας, οι ανάγκες μας δεν πρέπει ποτέ να είναι διαπραγματεύσιμες. Για να είναι ολοκληρωμένο κάποιο πρόσωπο οι βασικές φυσικές, ψυχολογικές, και συναισθηματικές του ανάγκες πρέπει να ικανοποιούνται.

Ψυχολογικά προβλήματα

Πόσο συχνά δεν ακούσαμε για κάποιο που δεν είναι ευτυχής σε μια σχέση επειδή ο σύντροφος του δεν μπορεί να κρατήσει μια εργασία. Αν και εκεί ο σύντροφος μπορεί να τους αγαπά βαθιά, η ανικανότητα να παρέχεί τη βασική φυσική ανάγκη (χρήματα) προσθέτει μια πίεση στη σχέση. Αυτό μπορεί να εφαρμοστεί με μικρότερο βαθμό σκέψης στις συναισθηματικές και ψυχολογικές ανάγκες. Εάν κάποια πτυχή των συναισθηματικών, ψυχολογικών μας αναγκών δεν καλύπτεται, αυτό είναι μια επιπλέον πίεση για τη σχέση. Η γραμμή μεταξύ των αναγκών για φετίχ και των θέλω είναι πολύ λεπτή και ο καθορισμός-διαχωρισμός τους είναι βασικά στοιχεία για μια υγιή σχέση.

Ένας συμβιβασμός που αφορά τις βασικές μας ανάγκες στο τέλος θα αποβεί καταστροφικός για τη σχέση. Μια από της ευθύνες του Κυρίαρχου είναι να καθορίσει τα δικά του θέλω και ανάγκες, όπως επίσης και αυτά του υποτακτικού, και ότι οι ανάγκες μπορούν να γίνουν αποδεκτές και να ικανοποιηθούν. Οι ανάγκες από τα θέλω του Κυρίαρχου πρέπει να συνειδητοποιηθούν προτού να μπορέσει να εμφανιστεί οποιαδήποτε πραγματική κατανόηση. Μόνο μετά από πολλή ψυχική έρευνα και κατανόηση των αναγκών τους μπορούν να αρχίσουν να βοηθούν τον υποτακτικό να διαχωρίσει τα θέλω από τις ανάγκες.

Πως να ψυχολογούμε τον σκλάβο μας;

Εάν μαθαίνουμε τις ανάγκες και τα θέλω από τον υποτακτικό χωρίς οι ίδιοι να έχουμε αντίληψη των δικών μας, όχι μόνο αυτό θα δυσκολέψει τον υποτακτικό να σας ευχαριστήσει, αλλά θα καταστήσει αδύνατο να καθοριστεί κατά πόσο είναι ταιριαστός με σας. Εξετάστε το ως ένα ταξίδι που κάνουμε, εάν δεν έχουμε οποιαδήποτε ιδέα για το που πηγαίνουμε ή πώς να πάμε εκεί, πώς είναι δυνατό να φθάσουμε στον επιθυμητό προορισμό μας; Η ξεκάθαρη γνώση και διαχωρισμός των αναγκών μας από τα θέλω, το ίδιο καλά όσο και των υποτακτικών, μας δίνει την δυνατότητα να μπορούμε να χαράξουμε ένα σαφές σχέδιο που και οι δύο σύντροφοι να καταλαβαίνουν.

Σ΄ αυτό το σημείο είναι όπου η φράση "πρέπει να αυτό-κυριαρχηθούμε προτού να μπορέσουμε να κυριαρχήσουμε άλλους" μπαίνει στο παιγνίδι. Ένας από τους καλύτερους τρόπους να καθοριστούν και να διαχωριστούν οι ανάγκες μας από τα θέλω μας είναι να συνταχτεί ένας γραπτός κατάλογος. Αυτός ο κατάλογος πρέπει να είναι μια προσεκτική μελέτη και αναδρομή στο παρελθόν, για το πώς οι ανάγκες μας δεν καλύπτονταν από τους άλλους και γιατί. Η αποφυγή έκφρασης τους, λόγω του μπορεί να εκληφθούν από το άλλο άτομο αρνητικά και ο μη συσχετισμός της ανάγκης ή θέλω, είναι πρωτίστως ανειλικρίνεια προς τον ίδιο σας τον εαυτό όπως και προς το άλλο άτομο κι αυτό θα μπορούσε να επιφέρει την καταστροφή στη σχέση εάν η επιθυμία είναι ανάγκη και δεν γίνεται αποδεκτή ή γνωστή. Πολλοί άνδρες αναζητούν τηλεφωνικό σεξ με άγνωστες γυναίκες για να αυνανιστούν. Εμείς επίσης προσφέρουμε αυτήν την υπηρεσία και το κάνουμε πολύ καλά.

Εάν ο σύντροφος μας δεν μπορεί να δεχτεί τον τρόπο κι αυτό που είμαστε, το καλύτερο σχέδιο δράσης είναι να προχωρήσουμε και να βρούμε έναν υποτακτικό ή Κυρίαρχο που να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες μας και τα θέλω μας. Πριν διαχωριστούν οι ανάγκες σας από τα θέλω, είναι απαραίτητη μια βαθύτερη κατανόηση του πώς να ερμηνευτούν, σε σχέση με τους ορισμούς του παρόντος έγγραφου. Ο ίδιος ορισμός πρέπει να χρησιμοποιηθεί και από τους δύο συντρόφους για να μην προκληθεί σύγχυση. Θέλω: Καθορίζεται εδώ ως κάτι που δεν είναι αναγκαίο, απλά υπάρχει γι΄ αυτό μια ισχυρή επιθυμία.

Τα Θέλω και τα Ζητώ

Το Θέλω, δεν είναι κάτι που απαιτείται για τη φυσική, ψυχολογική, συναισθηματική ευτυχία, αλλά θα ήταν επιθυμητό. Μια επιθυμία, μια επιλογή. Ανάγκη: φυσική, ψυχολογική, συναισθηματική απαίτηση για την ευημερία κάποιου, για τη διανοητική του υγεία, αυτό που είναι πάνω, πέρα από ένα θέλω ή μια επιθυμία. Απαραίτητη, απόλυτη ανάγκη. Χαρακτηρίζεται από ή αναγκαία για μια υγιή ή φυσιολογική λειτουργία του ατόμου. Ψυχολογική: προερχόμενη από ή σχετική με το μυαλό, συγκεκριμένα:

1ον από ή σχετική με τη συνολική συναισθηματική και διανοητική ανταπόκριση ενός ατόμου στην "διανοητική υγεία" της εξωτερικής πραγματικότητας και

2ον : από ή σχετικά με το διανοητικό όπως αντιπαραβάλλεται με τη συναισθηματική δραστηριότητα. Συναισθηματική: μια κατάσταση της αίσθησης του 3ον : μια ψυχική και φυσική αντίδραση (όπως θυμό ή φόβο, αγάπη, θλίψη, χαρά) υποκειμενικά εκλαμβανόμενο ως ισχυρό συναίσθημα.

Πρέπει να καταρτιστεί ένας γραπτός κατάλογος, στη μια πλευρά να καταγραφούν τα θέλω και απ΄ την άλλη πλευρά οι ανάγκες μας. Αυτός ο κατάλογος πρέπει να περιέχει τις φυσικές και ψυχολογικές ανάγκες μας και θέλω, με τιμιότητα και την αντανάκλαση μας για το τι χρειαζόμαστε για να είμαστε συναισθηματικά ευτυχής πρέπει να ληφθεί υπόψη. Είναι προτιμότερο να αρχίσει με τα βασικά τα οποία όλοι οι άνθρωποι χρειάζονται να επιβιώσουν και να αρχίζει να δουλεύεται απ΄ εκεί. Το νερό, το φαγητό και το σεξ, θα ήταν οι βασικές φυσικές ανάγκες που θα μπορούσαν να πάνε στον κατάλογο αναγκών. Αν και θα μπορούσατε να επιζήσετε χωρίς σεξ οι περισσότεροι άνθρωποι το βρίσκουν απαραίτητο για τη υγιή κανονική ψυχολογική, συναισθηματική ευημερία του ατόμου.

Το άτομο θα πρέπει να αποφασίσει τι είναι μια ανάγκη και τι είναι ένα θέλω, που όσο εύκολο κι αν ηχεί αυτό μπορεί να είναι πολύ περίπλοκο. Μερικά θέλω μπορούν να είναι τόσο ισχυρά που να θολώνουν τον διαχωρισμό της ανάγκης από το θέλω. Εκεί είναι που χρειάζεται να απεικονίσετε το παρελθόν σας και να δείτε εάν οποιαδήποτε μοτίβα της συμπεριφοράς σας, σας έχουν αναγκάσει να ενεργήσετε με κάποιο συγκεκριμένο τρόπο. Εάν βλέπετε ένα παρόμοιο μοτίβο, της μη λήψης αυτού που θέλετε από το σύντροφο σας και η ανάγκη είναι τόσο ισχυρή που εσείς το ονειρεύεστε όλη μέρα ή το ποθείτε, ή το απωθείτε μπορεί τελικά να είναι μια ανάγκη.

Aλλα παραδείγματα μιας ανάγκης, πιθανόν να μην έχουν τίποτα να κάνουν με αυτά που δεν παίρνεται στο φυσικό επίπεδο από τον σύντροφο σας, μπορεί να είναι περίπτωση έλλειψης κατανόησης για μια συγκεκριμένη διαστροφή. Φόβος πως ο σύντροφος σας δεν θα καταλάβει και θα το εκλάβει ως μειονέκτημα σε σας. Μόλις ολοκληρωθεί ο κατάλογος θα πρέπει να περιέχει πολλές προσωπικές πληροφορίες για σας, πρέπει να είναι ένας κατάλογος που δεν θα παρουσιάζατε ακριβώς στον οποιοδήποτε, θα μπορούσε να είναι ένας κατάλογος που δεν θέλετε να δει κανείς. Έχουμε μερικές φορές δυσκολία να είμαστε απόλυτα τίμιοι με τους άλλους αλλά και με τον ίδιο μας τον εαυτό. Ίσως δεν θέλουμε να πληγώσουμε κάποιο που αγαπάμε έτσι παρακρατάμε τις αληθινές ανάγκες μας και τα θέλω μας ή αισθανόμαστε ότι δεν θα μας δεχτούν όπως είμαστε.

Το να γίνεις ένας καλός Κυρίαρχος ή υποτακτικός, είναι συνδεδεμένο με τον σεβασμό, την εμπιστοσύνη και την τιμιότητα που είναι η βάση μιας σχέσης D/s. Πρέπει να αποφασίσουμε να εξελιχτούμε και να εμπιστευθούμε και να αγαπήσουμε, να υπάρχουν οι άλλοι που θα μας αποδεχτούν γι΄ αυτό που είμαστε. Μόνο τότε μπορούμε να είμαστε σε μια τίμια, ανοικτή σχέση συμβίωσης. Γνωρίζοντας τόσο τις ανάγκες μας όσο κι αυτές των υποτακτικών μας, μας βοηθά να γίνουμε πιο κατανοητοί στον εαυτό μας και ο ένας στον άλλον.

Τελικά πιστεύω ότι μια καλύτερη κατανόηση των ψυχολογικών καθώς επίσης και φυσικών και συναισθηματικών αναγκών μας και των θέλω μας απαιτείται τόσο για τον Κυρίαρχο όσο και για τον υποτακτικό. Όλοι πρέπει να αποφασίσουμε με τι μπορούμε ή με τι δεν μπορούμε να ζήσουμε. Η αγάπη και η κατανόηση μπορούν να υπερνικήσουν πολλά πράγματα στη ζωή μας, κι ίσως τελικά αυτό να είναι που έχουμε όλοι ανάγκη.